ABRSM

Vi på Lunds Musikskola erbjuder alla elever möjlighet att få undervisning enligt ABRSM – metoden.


ABRSM är en välgörenhetsorganisation som åtagit sig att stödja och inspirera människor att göra framsteg inom musik. De stöder högkvalitativt musicerande och lärande runt om i världen och hjälper till att sätta upp en standard i musikpedagogik.

Varje vår kommer en examinator från England till skolan för att examinera de elever som valt att delta. Examinationen är uppbyggd enligt en graderingsskala, från Nybörjare till Avancerad.

ABRSM deltagandet har en anmälningsavgift som erläggs i samband med anmälan och ligger på ca 600 SEK för att täcka omkostnader i samband med examinatorns besök på skolan.

Mer info:

http://se.abrsm.org/en/home