ABRSM

ABRSM-examinationer med tillresande, utländsk examinator upphörde i samband med pandemin, och har inte återupptagits.