top of page

Kurser 

Till varje kurs kan du läsa vilka förutsättningar och inriktningar som gäller. Här följer en mer noggrann beskrivning om vad informationen innebär. Kanske hjälper det dig i processen att välja musikundervisning som passar just dig.

 

Nivå

Nybörjare
Undervisning av nybörjare på ett musikinstrument kräver en van pedagog. Till samtliga instrument har vi erfarna musiklärare som kan konsten att undervisa nybörjare. På samtliga kurser bedriver vi undervisning för denna målgrupp. Rekomenderad lektionslängd på denna nivå är 20 eller 30 min.

 

Avancerad
De barn och ungdomar som är ambitiösa och satsar mycket på sitt musicerande vänder sig ofta till oss eftersom vi erbjuder undervisning av hög kvalitet. Avancerad undervisning kan vi ge genom längre lektionstid och ett målmedvetet fokuserande. Musiklärarens uppgift för den avancerade musikeleven är att vara en musikalisk och speltekniskt skicklig lärare. Rekomenderad lektionslängd på denna nivå är 45 eller 60 min.

Musikhögskoleförberedande
Vi har även undervisning för den som satsar på att ha musiken som yrke. Våra lärare är proffsmusiker av hög klass. Genom att kombinera individuell instrumentalundervisning med studier i musikteori och dirigering förvärvar du den kunskap som behövs för att söka till musikhögskolan.

 

Ålder

Till våra kurser har vi en rekommenderad startålder. Det beror på att de olika instrumenten erbjuder skilda förutsättningar. Det kan gälla storlek på instrument, metodiken som används eller att läraren önskar en homogen sammansättning av gruppen. Barnets utveckling är väldigt individuell och därför kan rekommendationen ses som en vägledning. Vi har ingen övre åldersgräns och tar gärna emot vuxna elever.

Instrument

Du behöver ha ett eget instrument hemma att öva på. Musikskolan har några få gitarrer och fioler, och en cello, till uthyrning. 

 

Metod

Suzukimetoden
Suzukimetoden är en välutvecklad metod som bygger på att barnet lär sig spela sitt musikinstrument på liknande sätt som språket utvecklas. Endast lärare som tagit examen genom Svenska Suzukiförbundet får erbjuda undervisning enligt suzukimetoden. Suzukiläraren kan ha suzukiexamen på flera nivåer.

Suzukiinspirerad undervisning
Ofta lånar musikläraren influenser från olika metoder och plockar russinen ur kakan. Den suzukiinspirerade undervisningsformen hämtar många idéer från suzukimetoden. Undervisningsformen betyder inte att läraren nödvändigtvis måste ha suzukiexamen från Svenska Suzukiförbundet. Det är till exempel möjligt för lärare att gå suzukikurs på musikhögskolan.

 

Rytmik
Rytmik är ett sätt att lära musik genom sång, rörelse och dans. Att utöva musik sitter inte enbart i intellektet. Att uttrycka musiken genom hela kroppen är viktigt för att lära sig motorik och utveckla sitt gehör. Rytmik är ett eget ämne inom musikutövandet, men kan förankras till individens musikinstrument.

 

Genre

Klassisk
Klassisk inriktning är ett vitt begrepp. Vi menar inte enbart den neoklassiska musiken, utan även musik från tidig renässans fram till modern musik skriven idag. Gemensamt är ofta att musiken är noterad och bygger på en lång tradition av musikaliskt och tekniskt kunnande.

Folkmusik
Folkmusik kan vara den mest genuina svenska musik som vi är vana att höra till dans kring midsommarstången, men kan också vara traditionell musik från andra delar av världen.

 

Improvisation
Improvisationen är motsatsen till noterad musik. Att improvisera är att skapa musik för stunden. Genom att vara väl förtrogen med de stilregler som finns kan ”man släppa loss och hitta på”. Improvisation förekommer naturligt inom jazzmusiken, men finns även inom andra musikstilar. Det kan vara inom pop och rock, men även i den klassiska musiken.

 

Jazz
När man talar om jazz tänker man osökt på improvisation, men jazz innehåller också avancerad harmonik och rytm.

 

Lektionsform

Enskilt
Att lära sig spela ett musikinstrument kräver i regel mycket individuell undervisning. Därför är den instrumentala musikskolan av tradition baserad på individuellt lärande. Genom att ha enskild undervisning lär man sig i sin egen takt och har stora möjligheter att utvecklas i sitt spel.

Grupp
Gruppundervisning är lektion för flera elever samtidigt. Den kan i ett teoretiskt ämne vara traditionell klassundervisning, men kan också fungera som en gemensam lektion där eleverna spelar för varandra och lyssnar aktivt, eller vara undervisning i grupp där alla lär sig och spelar tillsammans under hela lektionen.

 

Lärare

Varje lärare på vår skola bidrar med olika specialinriktningar. Det innebär att val av kurs och inriktning påverkar valet av lärare.

Instrument
bottom of page