Media

 Frida spelar egen komposition " Trollets Walz"

Steinway Festival i Stockholm i 2016. Riho spelar Fontain in the Rain av Gillock och Sonata i C-dur av Roman.

Elin och Fanny spelar Prelude av Signor Gasparini.

Axel spelar  första satsen av Sonat i F-dur av J Haydn

Mozart Fyrhändigt

Ingrid och Loise sjunger "Regn" av Agnes Nordlander

Joel spelar Toccatina av Kabarevsky.

André spelar första satsen ur Molskensonat av Beethoven.

Fabio är utbildad pianist och kyrkomusiker i Italien, och har många års erfarenhet som musikpedagog. Han är utbildad kompositör vid Malmö Musikhögskola. Fabio är skicklig att skapa entusiasm och intresse hos studenter. Flexibilitet och kreativitet är två av hans lärarkunskaper. Han använder ofta olika konstformer (t.ex bild och teckning) i sitt lärararbete för att utgöra spännande kopplingar med andra konstnärliga verksamheter och med den historiska kontexten. Fabio är också organist i St Thomas kyrka i Lund.

Fabio undervisar hos oss i Lund.