Media

 Frida spelar egen komposition " Trollets Walz"

Steinway Festival i Stockholm i 2016. Riho spelar Fontain in the Rain av Gillock och Sonata i C-dur av Roman.

Elin och Fanny spelar Prelude av Signor Gasparini.

Axel spelar  första satsen av Sonat i F-dur av J Haydn

Mozart Fyrhändigt

Ingrid och Loise sjunger "Regn" av Agnes Nordlander

Joel spelar Toccatina av Kabarevsky.

André spelar första satsen ur Molskensonat av Beethoven.

Adress :

Sankt Lars väg 10

22270 Lund